yukarı doğru

Genel notlar:

HAKOH GmbH, kişisel verilerinizin korunmasını fazlasıyla ciddiye alır. Kişisel verilerinizi gizli ve yasal veri koruma düzenlemeleri ile bu veri koruma beyanına uygun olarak ele almaktayız.
Bu web sitesini kullandığınızda veya bizimle iletişime geçtiğinizde çeşitli kişisel veriler toplanmaktadır. Mevcut veri koruma beyanı, topladığımız verileri ve bunları kullanma amacımızı açıklamaktadır. Ayrıca bunun nasıl ve hangi amaçla yapıldığı da açıklanır.
İnternet üzerinden veri aktarımında (örneğin e-posta ile iletişim) güvenlik açıkları olabileceğini belirtmek isteriz. Verilerin üçüncü tarafların erişimine karşı tam olarak korunması mümkün değildir.

1. Tanımlamalar

HAKOH GmbH'nin veri koruma beyanı, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (DSGVO) yayınlanırken Avrupa Direktifi ve Yönetmeliği tarafından kullanılan tanımlara dayanmaktadır. Veri koruma beyanımız hem kamuoyu hem de müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için okunması ve anlaşılması kolay olmalıdır. Bunu sağlamak için, kullanılan tanımları önceden açıklamak isteriz.
Bu veri koruma beyanında diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki tanımları kullanmaktayız:

1.1 Kişisel veriler

Kişisel veriler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (bundan böyle "veri sahibi" olarak anılacaktır) ait her türlü bilgi anlamına gelmektedir. Tanımlanabilir bir gerçek kişi, doğrudan veya dolaylı olarak, özellikle bir isim, kimlik numarası, konum verileri, internetteki bir tanımlayıcı gibi bir tanımlayıcıya veya söz konusu gerçek kişinin fiziksel, fizyolojik, genetik, zihinsel, ekonomik, kültürel veya sosyal kimliğine özgü bir veya daha fazla faktöre atıfta bulunarak tanımlanabilen kişidir.

1.2.    Veri sahibi

Veri sahibi, kişisel verileri işleme amacıyla kontrolör tarafından işlenen tanımlanmış veya tanımlanabilir herhangi bir gerçek kişi anlamına gelmektedir.

1.3.    İşleme

İşleme, toplama, kaydetme, düzenleme, dosyalama, depolama, uyarlama veya değiştirme, geri alma, danışma, kullanma, iletim yoluyla ifşa etme, yayma veya başka bir şekilde kullanıma sunma, hizalama veya birleştirme, kısıtlama, silme veya imha etme gibi otomatik yollarla olsun veya olmasın kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir işlem veya işlemler dizisidir.

1.4.    İşlemenin kısıtlanması

İşlemenin kısıtlanması, saklanan kişisel verilerin gelecekte işlenmesini sınırlandırmak amacıyla işaretlenmesidir.

1.5.    Profil oluşturma

Profil oluşturma, bir gerçek kişiyle ilgili belirli kişisel hususları değerlendirmek, özellikle de söz konusu gerçek kişinin çalışma performansı, ekonomik durumu, sağlığı, kişisel tercihleri, ilgi alanları, güvenilirliği, davranışı, konumu veya konum değişikliği ile ilgili hususları analiz etmek veya tahmin etmek için söz konusu kişisel verilerin kullanılmasını içeren kişisel verilerin herhangi bir otomatik işleme biçimidir.

1.6.    Takma ad verme

Takma ad verme, kişisel verilerin, söz konusu ek bilgilerin ayrı olarak tutulması ve kişisel verilerin kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye atfedilmemesini sağlamak için teknik ve organizasyonel önlemlere tabi olması koşuluyla, kişisel verilerin ek bilgi kullanılmadan artık belirli bir veri sahibiyle ilişkilendirilemeyeceği şekilde işlenmesidir.

1.7.    Sorumlu kişi veya veri işleme sorumlusu

Sorumlu kişi veya veri işleme sorumlusu, kişisel verilerin işlenmesinin amaçlarını ve araçlarını tek başına veya başkalarıyla birlikte belirleyen gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kurum veya diğer kuruluştur. Söz konusu işleme faaliyetinin amaç ve araçlarının birlik veya üye devlet hukuku tarafından belirlendiği hallerde, sorumlu veya sorumlunun belirlenmesine ilişkin spesifik kriterler birlik veya üye devlet hukuku kapsamında öngörülebilir.

1.8.    İşleyici

İşleyici, sorumlu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kurum veya diğer kuruluş anlamına gelir.

1.9.    Alıcı

Alıcı, üçüncü taraf söz konusu olsun veya olmasın, kişisel verilerin ifşa edildiği gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kurum veya diğer kuruluş anlamına gelir. Ancak, Birlik veya Üye Devlet hukuku kapsamında belirli bir soruşturma yetkisi bağlamında kişisel veri alabilecek makamlar alıcı olarak kabul edilmeyecektir.

1.10.    Üçüncü taraf

Üçüncü taraf, veri sahibi, sorumlu, işleyici ve sorumlu veya işleyenin doğrudan sorumluluğu altında kişisel verileri işlemeye yetkili kişiler dışında bir gerçek veya tüzel kişi, resmi makam, kurum veya diğer kuruluş anlamına gelir.

1.11.    Rıza

Rıza, veri sahibinin kendisiyle ilgili kişisel verilerin işlenmesini kabul ettiğini belirten bir beyan veya başka bir açık olumlu eylem şeklinde veri sahibinin isteklerinin özgürce verilmiş belirli ve bilgilendirilmiş bir göstergesi anlamına gelir.

2.    Sorumlu kişinin iletişim bilgileri:

HAKOH GmbH
Willy-Brandt-Allee 31a
23554 Lübeck
Telefon: +49 40 8221 257 10
Telefaks: +49 40 2000 64-264
E-posta: info@hakoh.com
İçerik sorumlusu: HAKOH GmbH'yi temsilen genel müdürler Dipl.-Ing. Hans-Christoph Klaiber ve Maximilian H. Karl

3.    Veri koruma görevlisinin iletişim bilgileri:

Şirketimiz için bir veri koruma görevlisi atadık.
Asss Arbeitsschutzservice Struve e.K.
Sternstraße 68
20357 Hamburg
Telefon: +49 40 8079 400 34 veya -40
E-posta: datenschutz@asss.de

4.    İşlemenin amacı

Kişisel veriler, her zaman belirli bir amaç uğruna tarafımızca işlenmektedir. Bunun anlamı, toplanan verilerin yalnızca asıl amaç için kullanılması ve bu nedenle kötüye kullanılmamasıdır. Bunun amacı, işlemenin DSGVO'ya uygun olarak gerçekleştirilebilmesidir. Özel amaç, ilgili hizmet veya istihdam ilişkisinin niteliğine bağlıdır. İşleme genellikle danışmanlık hizmetleri sağlamak ve satın alma veya hizmet süreçlerini destekleme ve yürütme için kullanılır.
Hukuka uygunluk, DSGVO Madde 6 Fıkra 1 uyarınca aşağıdaki hukuka uygunluk olgularının tahsisine dayanır:

  • Rıza beyanında bulunma (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a)
  • Bir sözleşmenin (veya sözleşme öncesi tedbirlerin) yerine getirilmesi (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent b)
  • Yasal yükümlülük (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent c)
  • Hayati menfaat (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent d)
  • Kamu yararı (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent e)
  • HAKOH GmbH’nın meşru menfaati (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f)


4.1. Web sitesinde veri toplama
4.1.1. Sunucu günlük dosyaları

Sayfaların sağlayıcısı, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyalarındaki bilgileri otomatik olarak toplayıp saklamaktadır. Bu bilgiler şunlardır:
Tarayıcı türü ve kullanılan işletim sisteminin sürümü
Yönlendiren URL
Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı
Sunucu isteği zamanı
IP adresi
Bu verilerin diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmesi yapılmaz.
Veri işlemenin dayanağı, bir sözleşmenin veya sözleşme öncesi önlemlerin yerine getirilmesi için verilerin işlenmesine izin veren DSGVO Madde 6, Fıkra 1, f bendidir.

4.1.2. Çerez


İnternet sayfalarında kısmen çerezler kullanılmaktadır. Çerezler bilgisayarınıza herhangi bir zarar vermez ve virüs içermez. Çerezler, web sitemizi daha kullanıcı dostu, etkili ve güvenli hale getirmek için kullanılır. Çerezler, bilgisayarınızda depolanan ve tarayıcınız tarafından kaydedilen küçük metin dosyalarıdır.
Kullandığımız çerezlerin çoğu "oturum çerezleri" olarak adlandırılır. Ziyaretinizin sonunda otomatik olarak silinirler. Diğer çerezler siz onları silene kadar terminal cihazınızda saklı kalır. Bu çerezler, bir sonraki ziyaretinizde tarayıcınızı tanımamızı sağlar.
Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında bu web sitesinin işlevselliği sınırlı olabilir.
Elektronik iletişim sürecini yürütmek veya talep ettiğiniz belirli işlevleri (örneğin alışveriş sepeti işlevi) sağlamak için gerekli olan çerezler, DSGVO Madde 6 Fıkra 1 f bendi uyarınca saklanır. Web sitesi işletmecisi, hizmetlerinin teknik olarak hatasız ve optimize edilmiş bir şekilde sunulması için çerezleri saklamakta meşru bir menfaate sahiptir. Diğer çerezlerin (ör. gezinme davranışınızı analiz etmeye yönelik çerezler) saklanması halinde, bunlar bu veri koruma beyanında ayrı olarak ele alınmaktadır.

4.1.3. İletişim formu

İletişim formu aracılığıyla bize soru gönderirseniz, orada verdiğiniz iletişim bilgileri de dahil olmak üzere, talep formundaki bilgileriniz, talebin işlenmesi amacıyla ve takip eden talepler durumunda tarafımızdan saklanır. Bu veriler sizin izniniz olmadan tarafımızca aktarılamaz.
Bu nedenle, iletişim formuna girilen verilerin işlenmesi yalnızca sizin rızanıza dayanmaktadır (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a). Bu rızayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Bunun için bize e-posta ile şekil şartına bağlı olmayan bir mesaj göndermeniz yeterlidir. İptale kadar gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğu iptalden etkilenmez.
İletişim formuna girdiğiniz veriler, silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin, talebinizi işlemeyi tamamladıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler, özellikle saklama süreleri, etkilenmeden geçerli olmaya devam eder.

4.1.4. Google Analytics

Bu web sitesi, web analiz hizmeti Google Analytics'in işlevlerini kullanır. Sağlayıcı, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google Inc'dir.
Google Analytics "çerezler" olarak adlandırılan çerezleri kullanır. Bunlar, bilgisayarınızda depolanan ve web sitesini kullanımınızın analiz edilmesini sağlayan metin dosyalarıdır. Bu web sitesini kullanımınıza ilişkin çerezlerle oluşturulan bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır.
Google Analytics çerezleri DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f uyarınca saklanır. Web sitesi işletmecisi, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru menfaate sahiptir.

IP anonimleştirme:

Bu web sitesinde IP anonimleştirme işlevini etkinleştirdik. Bu, IP adresinizin ABD'ye iletilmeden önce Google tarafından Avrupa Birliği üye ülkelerinde veya Avrupa Ekonomik Alanı anlaşmasına taraf olan diğer ülkelerde kısaltılacağı anlamına gelir. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresi ABD'deki bir Google sunucusuna iletilerek orada kısaltılır. Bu web sitesinin işletmecisi adına, Google bu bilgileri web sitesini kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi etkinliği hakkında raporlar hazırlamak ve web sitesi işletmecisine web sitesi etkinliği ve internet kullanımı ile ilgili diğer hizmetleri sağlamak amacıyla kullanır. Google Analytics çerçevesinde tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi, diğer Google verileriyle birleştirilmez.

Tarayıcı eklentisi:

Tarayıcınızda uygun ayarları seçerek çerez kullanımını reddedebilirsiniz ancak bunu yapmanız halinde bu web sitesinin tüm işlevlerini kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayın. Ayrıca, çerezlerle oluşturulan ve web sitesi kullanımınıza ilişkin verilerin (IP adresiniz dahil) Google tarafından toplanmasını ve bu verilerin Google tarafından işlenmesini aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek önleyebilirsiniz: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Veri toplanmasına itiraz:

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını engelleyebilirsiniz. Bu web sitesini gelecekteki ziyaretleriniz sırasında verilerinizin toplanmasını önleyen bir devre dışı bırakma çerezi konulur: Google Analytics'i devre dışı bırakın.
Google Analytics'in kullanıcı verilerini nasıl işlediği hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Sözleşmeye dayalı veri işleme:

Google ile sözleşmeye dayalı veri işleme sözleşmesi imzaladık ve Google Analytics'i kullanırken Alman veri koruma yetkililerinin katı gereksinimlerini tam olarak uyguluyoruz.

Google Analytics'teki demografik özellikler:

Bu web sitesi Google Analytics'in "demografik özellikler" işlevini kullanmaktadır. Bununla, site ziyaretçilerinin yaşı, cinsiyeti ve ilgi alanları hakkında bilgiler içeren raporların oluşturulması sağlanır. Bu veriler Google'ın ilgi alanına dayalı reklamlarından ve üçüncü taraf sağlayıcıların ziyaretçi verilerinden elde edilmektedir. Bu veriler belirli bir kişiye atfedilemez. Bu işlevi istediğiniz zaman Google hesabınızdaki reklam ayarları aracılığıyla devre dışı bırakabilir veya "Veri toplamaya itiraz" maddesinde gösterildiği gibi verilerinizin Google Analytics tarafından toplanmasını genel olarak yasaklayabilirsiniz.

4.1.5. Google AdWords ve Google Conversion-Tracking

Bu web sitesi Google AdWords kullanmaktadır. AdWords, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerika Birleşik Devletleri ("Google") adresinde mukim Google Inc. tarafından geliştirilen bir internet reklam programıdır.
Google AdWords çerçevesinde, dönüşüm izlemeyi (Conversion Tracking) kullanırız. Google tarafından yerleştirilen bir reklama tıkladığınızda, dönüşüm izleme için bir çerez kaydedilir. Çerezler, internet tarayıcısının kullanıcının bilgisayarında sakladığı küçük metin dosyalarıdır. Bu çerezler 30 gün sonra geçerliliğini yitirir ve kullanıcıları kişisel olarak tanımlamak için kullanılmaz. Kullanıcı bu web sitesinin belirli sayfalarını ziyaret ederse ve çerezin süresi henüz dolmamışsa, Google ve biz kullanıcının reklama tıkladığını ve bu sayfaya yönlendirildiğini anlayabiliriz.
Her Google AdWords müşterisine farklı bir çerez verilir. Çerezler, AdWords müşterilerinin web siteleri üzerinden izlenemez. Dönüşüm çerezi kullanılarak toplanan bilgiler, dönüşüm izlemeyi tercih eden AdWords müşterileri için dönüşüm istatistikleri oluşturmak için kullanılır. Müşteriler, reklamlarını tıklayan ve dönüşüm izleme etiketiyle etiketlenmiş bir sayfaya yönlendirilen toplam kullanıcı sayısını öğrenir. Ancak, kullanıcıların kişisel olarak tanımlanabileceği herhangi bir bilgi almazlar. İzlemeye katılmak istemiyorsanız, internet tarayıcınız üzerinden kullanıcı ayarları altında Google dönüşüm izleme çerezini kolayca devre dışı bırakarak bu kullanıma itiraz edebilirsiniz. Bu durumda dönüşüm izleme istatistiklerine dahil edilmeyeceksiniz. "Conversion Cookies” (dönüşüm çerezleri) saklanması DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent f uyarınca gerçekleştirilmektedir. Web sitesi işletmecisi, hem web sitesini hem de reklamlarını optimize etmek için kullanıcı davranışını analiz etme konusunda meşru menfaate sahiptir.
Google AdWords ve Google Conversion-Tracking hakkında daha fazla bilgiyi Google'ın gizlilik politikasında bulabilirsiniz: https://www.google.de/policies/privacy/.
Tarayıcınızı, çerezlerin ayarlanması hakkında bilgilendirilecek ve yalnızca bireysel durumlarda çerezlere izin verecek, belirli durumlar için veya genel olarak çerezlerin kabul edilmesini hariç tutacak ve tarayıcıyı kapatırken çerezlerin otomatik olarak silinmesini etkinleştirecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Çerezler devre dışı bırakıldığında bu web sitesinin işlevselliği sınırlı olabilir.

4.1.7. Eklentiler ve Araçlar


Google Haritalar
Bu site, bir API aracılığıyla harita hizmeti Google Haritalar'ı kullanmaktadır. Sağlayıcı, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD adresinde mukim Google Inc'dir.
Google Haritalar'ın işlevlerini kullanmak için IP adresinizi kaydetmeniz gerekir. Bu bilgiler genellikle ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılır ve orada saklanır. Bu sitenin sağlayıcısının bu veri aktarımı üzerinde hiçbir etkisi yoktur.
Google Haritalar, internetteki tekliflerimizin çekici bir şekilde sunulması ve web sitesinde belirttiğimiz yerlerin bulunmasını kolaylaştırmak için kullanılır. Bu, DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent F anlamında meşru menfaati teşkil eder.
Kullanıcı verilerinin işlenmesine ilişkin daha fazla bilgiyi Google'ın veri koruma beyanında bulabilirsiniz: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google reCaptcha
Kötüye kullanıma (spam) karşı koruma sağlamak için web sitesi ve formlar bir Google reCaptcha ile korunmaktadır. Kötüye kullanımın azaltılması, gerçek taleplere zamanında yanıt vermemizi sağlar. Bu nedenle entegrasyonun dayanağı DSGVO Madde 6 Fıkra 1. Bent f uyarınca meşru menfaatimizdir. Google reCaptcha, ziyaretçinin gerçek bir kişi mi yoksa yetkisiz bir program mı olduğuna karar vermek için bir algoritma kullanır. Bu amaçla IP adresi, işletim sistemi bilgileri, fare hareketi ve klavye vuruşları ile ziyaret süresi hakkındaki bilgiler Google'a iletilebilir. Hizmet sağlayıcısı Google Ireland Limited'dir (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4. İrlanda). Veri koruma hakkında daha fazla bilgiyi aşağıdaki bağlantıda bulabilirsiniz: https://policies.google.com/privacy?hl=de

4.2. Müşteri/ilgili taraf açısından veri toplama
4.2.1. Müşteriler

Sunduğumuz hizmetler kapsamında sözleşme öncesi tedbirleri, sözleşmeye dayalı hizmetleri, servis ve müşteri hizmetlerini yürütme amacıyla kişisel verileri işleriz. Bu nedenle işlemenin yasal dayanağı DSVO Madde 6 Fıkra 1, b bendidir.

4.2.2. Başvurular

Bize gönderilen başvuruları, başvuru sahiplerini değerlendirmek ve onları mülakatlara hazırlamak amacıyla işleriz. İlana dayalı başvurular, amaca bağlılık nedeniyle yalnızca ilan edilen pozisyonla ilişkilendirilir. HAKOH GmbH'deki diğer iş fırsatları için de dikkate alınmak istemeniz halinde, bunu ön yazıda belirtmelisiniz. Alternatif olarak, kendi inisiyatifinizle başvurabilirsiniz, bu da sizi çok çeşitli açık pozisyonlar için dikkate almamıza olanak tanır. Bize iletilen veriler yalnızca İK departmanının kullanımına sunulacaktır. İşlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Fıkra 1, b bendidir.

4.2.3. Telefon, e-posta yoluyla iletilen sorular

4.1.3 bölümüne benzer şekilde, sorulardan elde edilen bilgiler veya iletişim verileri, bunların işlenmesi amacıyla ve takip soruları durumunda tarafımızdan saklanır. Bu veriler sizin izniniz olmadan tarafımızca aktarılamaz. Bu nedenle iletilen verilerin işlenmesi, sözleşmeye dayalı veya sözleşme öncesi önlemlere dayanmaktadır (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent b).
Sağladığınız veriler, siz silmemizi talep edene, saklama izninizi iptal edene veya verilerin saklanma amacı artık geçerli olmayana kadar (örneğin talebinizi işlemeyi tamamladıktan sonra) bizde kalır. Zorunlu yasal hükümler, özellikle saklama süreleri, etkilenmeden geçerli olmaya devam eder.

4.3. Hizmet sağlayıcı/sözleşme ortağı açısından veri toplama

Sözleşmeye dayalı bir ilişki çerçevesinde bu ilişkinin uygulanması için gerekli olan ilgili verileri işleriz. İşlemenin yasal dayanağı DSGVO Madde 6 Fıkra 1, b bendidir.

5.    Kişisel verilerin alıcıları

HAKOH GmbH bünyesinde, kişisel veriler yalnızca sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirme ve meşru menfaatleri takip etmeye ihtiyaç duyan departmanlara ifşa edilir. Bu, işleme zincirini DSGVO’ya uyumlu hale getirmek için ilgili sözleşmeleri imzaladığımız (DSGVO Madde 28) kullandığımız görevli işleyenler için de geçerlidir.

6.    Üçüncü ülkelere veri aktarımı

Kişisel verilerin üçüncü ülkelerdeki kuruluşlara gönderilmesi yalnızca HAKOH GmbH'nin talimatları üzerine yapılır. Bu amaçla HAKOH GmbH, işlemenin güvenliğini garanti altına almak için görevlendirilmiş işleme çerçevesinde (DSGVO Madde 28) ilgili kuruluşlarla ilgili sözleşmeleri imzalar. Sözleşmelerin hazırlanmasında, diğer hususların yanı sıra, üçüncü ülkenin mevcut uygunluk kararının, uygun teminatların ve/veya istisnai düzenlemelerin varlığının kontrol edilmesine odaklanılır.

7.    Saklama süresi

Verilerin saklanma amacı ortadan kalktıktan sonra, yasal saklama süreleri yoksa veriler silinir.

8.    Bilgi edinme hakkı

İlgili kişisel veriler hakkında ücretsiz olarak bilgi edinme olanağı her zaman mevcuttur. Bu bilgileri yasal süre sınırları içinde (bir ay içinde) sağlarız. Bir kişinin açıkça gerekçesiz veya aşırı talepleri halinde, "uygun bir ücret" talep ederiz veya bilgi vermeyiz (DSGVO Madde 12 Fıkra 5 uyarınca).
Kanunen geçerli hükümler çerçevesinde, aşağıdaki haklara sahipsiniz:

Düzeltme (ör. tamamlama için),
Silme (ör. amacın ortadan kalkması halinde),
Kısıtlama (ör. verilerin doğruluğu konusunda şüphe halinde),
İtiraz (doğrudan pazarlama gönderimi gibi meşru menfaate dayalı işlemeye karşı),
Veri aktarılabilirliği (ör. sağlayıcı değişikliği durumunda).

9.    İptal hakkı

Rızalar (DSGVO Madde 6 Fıkra 1 Bent a / DSGVO Madde 9 Fıkra 2 Bent b uyarınca), iptal edilene kadar rızaya dayalı gerçekleştirilen işlemenin yasallığını etkilemeksizin herhangi bir zamanda iptal edilebilir.

10.    İtiraz hakkı

Veri koruma yasasının ihlal edilmesi durumunda, ilgili kişinin yetkili denetim makamına itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Veri koruma konularında yetkili denetim makamı, şirketin kayıtlı ofisinin bulunduğu federal eyaletin eyalet veri koruma memurudur.
Hamburg Veri Koruma ve Bilgi Edinme Özgürlüğü Komiseri
Ludwig-Erhard-Str. 22, 7. kat, 20459 Hamburg
mailbox@datenschutz.hamburg.de
Telefon: +49 40 428 54–4040
Telefaks: +49 40 4279 11-811

11.    Verilerin sağlanması
11.1. Kişisel verileri sağlama

Kural olarak, web sitesini kişisel veri sağlamadan kullanmak mümkündür. Sayfalarımızda kişisel veriler (ör. isim, adres veya e-posta adresleri) toplandığında, mümkün olduğunca, daima özgür irade esasına göre yapılır. Bu veriler, açık izniniz olmadan üçüncü taraflara aktarılmaz.

11.2. Verilerin sağlanması

İş ilişkimiz kapsamında, yalnızca bu ilişkinin kurulması ve işlenmesi için gerekli olan veya yasal olarak toplamakla yükümlü olduğumuz verileri sağlamanız gerekir. Bu (gerekli) veriler olmadan, ne yazık ki düzenli olarak bir sözleşme imzalayamıyor veya yürütemiyoruz.

12.    Otomatik karar verme

Sorumlu bir şirket olarak, otomatik münferit kararlardan kaçınırız, bu nedenle tüm değerlendirmeler gerçek kişiler tarafından gerçekleştirilir. Profiller (profilleme) otomatik olarak da oluşturulamaz.

13.    Güvenlik tedbirleri

HAKOH GmbH’nin güvenlik önlemleri DSGVO Madde 25 ve 32'de belirtilen teknik ve organizasyonel önlemlere dayanmaktadır. Diğer hususların yanı sıra, veri sahiplerinin korunmasına yönelik DSGVO gerekliliklerini karşılamak için en son teknolojiye bağlı kalınmakta ve verilerin güvenliği çeşitli organizasyon önlemleri ile garanti altına alınmaktadır. SSL veya TLS şifreleme Bu sitede, güvenlik nedenleriyle ve site operatörü olarak bize gönderdiğiniz siparişler veya talepler gibi gizli içeriğin iletimini korumak amacıyla SSL veya TLS şifreleme kullanılır. Şifrelenmiş bir bağlantıyı, tarayıcınızın adres satırının "http://" yerine "https://" olarak değişmesinden ve tarayıcı satırınızdaki kilit sembolünden anlayabilirsiniz. SSL veya TLS şifrelemesinin etkinleştirilmesi halinde bize ilettiğiniz veriler üçüncü taraflarca okunamaz.

14.    Reklam e-postalarına itiraz

Künye yükümlülüğü kapsamında yayınlanan iletişim verilerinin açıkça talep edilmeyen reklam ve bilgilendirme malzemelerinin iletimi için kullanılmasına işbu belge ile itiraz edilir. Sayfaların işletmecileri, örneğin spam e-postalar yoluyla istenmeyen reklam bilgilerinin gönderilmesi durumunda yasal işlem yapma hakkını açıkça saklı tutar.

15.    Veri koruma beyanını değiştirme

Gerektiğinde veri koruma beyanımızı değiştirme ve burada (www.hakoh.de/de/datenschutz) yayınlama hakkımızı saklı tutarız. Lütfen bu sayfayı düzenli olarak kontrol edin. Güncellenen beyan, yürürlükteki yasal hükümlere tabi olarak, yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Hakkınızda değişiklikten etkilenen ve/veya yasal bir bilgilendirme yükümlülüğüne tabi olan verilerin önceden toplanması halinde veri koruma beyanımızdaki önemli değişiklikler hakkında sizi ayrıca bilgilendireceğiz.
Bu web sitesini kullanarak, analiz, kişiselleştirilmiş içerik ve reklam için çerezlerin kullanılmasına izin vermiş olursunuz. Çerezler hakkında daha fazla bilgiyi veri koruma beyanımızda bulabilirsiniz.